W związku z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych jest Zakład Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, tel. (32)43 89 311, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem w razie wypadku wskazanego niżej pracownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tej osoby do poinformowania bliskich o swoim stanie zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
  • dane będziemy przechowywać przez 10 lat od końca roku, w którym ustał stosunek pracy niżej wskazanej osoby, zgodnie z wymogami dot. archiwizacji dokumentacji pracowniczej;
  • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
  • ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji;
  • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
  • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.