Deklaracja dostępności Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych

Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zefo.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • 1. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Michnik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 032 43 89 311

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych
 • Adres: 41-506 Chorzów
  ul. Racławicka 23
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 032 43 89 311

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojście do budynku i cały plac parkingowy jest wykostkowany. Z poziomu ulicy prowadzą 3 wejścia: jedno to schody, a dwa kolejne są płaskie do pieszych i pojazdów. Na parkingu znajdują się 2 miejsca dla niepełnosprawnych.

Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani urządzeń dźwiękowych naprowadzajacych osoby niewidome i słabowidzące. W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Budynek składa się z trzech kondygnacji, a nasz Zakład umieszczony jest na parterze. Główne wejście do budynku stanowią schody, a z boku budynku umieszczona jest winda przystosowana dla osób niepelnosprawnych. Winda zatrzymuje się na każdej kondygnacji. Wewnątrz budynku znajdują się duże i przestronne korytarze, poręcze przy schodach a wejścia do pomieszczeń są bezprogowe.